مخفف اصطلاحات هواپیمایی - قسمت دوم

قسمت دوم مخفف ، معادل و ترجمه تحت الفظی اصلاحات هواپیمایی

Action Codes

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

لغو تایید / تقاضای بخش یا خدمات کمکی را لغو کنید

Cancel confirmed / requested segment or auxiliary service

XX

لغو تنها در صورتی که بخش درخواست شده یا خدمات کمکی در دسترس باشد

 

Cancel only if the requested segment or auxiliary service is available

OX

لغو فهرست (لیست انتظار)

Cancel listing (waiting list)

XL

همیشه علت را به عنوان یک عنصر OSI نشان می دهد

Always indicate reason as an OSI Element

XR

سیستم کامپیوتری Code Action / Advice Code تولید شده است

 

Computer System generated Action/Advice Code

LK

اگر برگزاری لغو

If holding cancel

IX

اگر نه برگزاری، نیازمند

If not holding, Need

IN

اگر نه برگزاری، فروش

If not holding, Sell

IS

فهرست (اضافه کردن به لیست انتظار)

List (add to waiting List)

LL

لیست فضای موجود ID مسافر

List space available ID passenger

LL

نیاز، پاسخ مورد نیاز نشان می دهد اقدام انجام شده است

 

Need, Reply required indicating action taken

NN

قطعه جایگزین بلافاصله بعد

alternative segment immediately following

NA

فروخته شد

Sold

SS

با هواپیمایی دیگر

With the other airline

FS

فضای درخواست شده، پاسخ فقط در صورت موجود بودن

Space requested, Reply only if available

SQ

 
 

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

تأیید

Confirming

KK

تایید از لیست منتخب

Confirming from waitlist

KL

ممکن است در SSR Element بیان شود

may be stated in a SSR Element

NO

امکان پذیر نیست - لطفا منتظر بمانید

Unable - Have waitlisted

UU

پرواز غیرقابل استفاده کار نمی کند و یا خدمات ویژه ارائه نمی شود

 

Unable flight does not operate or special service not provided

UN

بخش بسته شده - لیست نشده است

segment closed - have not waitlisted

UC

بخش بسته شده است - منتظر بمانید

segment closed - have waitlisted

US

 

Status Codes

ترجمه تحت افظی

معادل

مخفف

لغو شد

Canceled

HX

به عنوان یک نتیجه از دسترسی قبلی بین سیستم های کامپیوتری

 

as a result of previous access between computer systems

LK

ذکر شده (در لیست انتظار)

Have listed (on waiting list)

HL

درخواست کرده اید

Have requested

HN

برگزاری تایید شده است

Holds confirmed

HK

دوباره تأیید شد

Reconfirmed

RR

فروخته شد

Sold

HS

(بین اعضای ATA و / یا فقط دو جانبه)

(Between ATA Members and/or bilateral use only)

HQ

برای تأیید تایید صحیح خودکار در نظر گرفته شده است.

 

considered for automatic waitlist confirmation.

OL

نیروی پیام NN تولید می شود.

forces a NN message to be generated.

ON

 

Car Type Codes

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

قابل تبدیل

Convertible

CONV

ماشین فشرده

Compact car

CCAR

واگن کامپوزیت

Compact stationwagon

CWGN

ماشین اقتصادی (اتوماتیک)

Economy car (Automatic)

ECAR

ماشین اقتصادی (دستی)

Economy car (Manual)

EMAN

ایستگاه هوانوردی

Economy station wagon

EWGN

چهار درب

Four-door

FDOR

ماشین متوسط

Intermediate car

ICAR

واگن ایستگاه بین المللی

Intermediate station wagon

IWGN

ماشین لوکس

Luxury car

LCAR

اکسپرس واگن لوکس

Luxury station wagon

LWGN

استاندارد / ماشین کامل اندازه

Standard/Full size car

SCAR

ماشین مخصوص (جزئیات به دنبال)

Special car (details to follow)

SPCL

واگن ایستگاه استاندارد / کامل

Standard/Full size station wagon

SWGN

دو درب

Two-door

TDOR

 


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.