مخفف اصطلاحات هواپیما

مخفف و کلمات کامل اصطلاحات هواپیما

برای بسیار از مسافران درج مخفف های عبارات روی بلیط هواپیما جای سوال دارد که این اصطلاحات به معنی چه هستند ما دراینجا به صورت کامل اصطلاحات درج شده در بلیط هواپیما ، اصلاحات هتل و ... پرداخته ایم با ماهان فلای همراه شوید.

ترجمه تحت الفظی 

معادل

مخفف

بخش فروش

Segment Sell

SS

فروش رایگان

Free Sale

FS

نیاز داشتن

Need

NN

لیست انتظار

Waitlist Requested

LL

تأیید

Confirming

KK

تأیید از لیست انتظار

Confirming From Waitlist

KL

بدون اقدام اتخاذ شده است

No Action Taken

NO

تأیید نشدن پرواز عملی نیست

Unable to Confirm; Flight Does Not Operate

UN

تأیید نشدن Waitlist بسته شد

Unable to Confirm; Waitlist Closed

UC

تأیید نمیشود، Waitlisted شده است

Unable to Confirm, Have Waitlisted

UU

قادر به پذیرش فروش نیست منتظر

Unable to Accept Sale; Waitlisted

US

برگزاری تأیید شد

Holding Confirmed

HK

صندلی درخواست کرده اید

Have Requested Seat

HN

در Waitlist قرار داده شده است

Have Placed On Waitlist

HL

دوباره تأیید شد

Reconfirmed

RR

تایید شده از طریق لینک مستقیم دسترسی

Confirmed Through Direct Access Link

LK

لغو لیست انتظار

Cancel Waitlist

XL

لغو توصیه می شود

Cancellation Recommended

XR

لغو تایید یا درخواست بخش ها یا لیست انتظار

Cancel Confirmed or Requested Segments or Waitlist

XX

لغو شد

Canceled

HX

بخش تعلیق؛ بخش را به تاریخچه PNR انتقال دهید

 

Deferred Segment; Move the Segment to PNR History

DL

لیست موجود در فضا

Space Available Listing

SA

لیست مسافران غیر درآمد

Non-Revenue Passenger Listing

NR

فهرست تخفیف صنعت

Industry Discount Listing

ID

اگر نیازی ندارید

If not Hold Need

IN

تایید شده، زمان تغییر کرده است

Confirmed , Time is changed

TK

Waitlisted، زمان تغییر کرده است

Waitlisted , Time is changed

TL

صندلی درخواست شده، زمان تغییر کرده است.

 

Have Requested Seat, Time is changed.

TN

         

 

SSR Codes

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

مشاوره در مورد بلیط

Advise if ticketed

ADTK

مجوز OA برای صدور بلیط

Authorize OA to issue ticket

AUTK

حیوانات در انتظار

Animal in hold

AVIH

غذای گیاهی آسیایی

Asian vegetarin meal

AVML

غذای نوزاد

Infant meal

BBML

دوچرخه به عنوان چمدان

Bicycle as baggage

BIKE

وعده غذایی

Bland meal

BLML

مسافر کور

Blind passenger

BLND

باستین

Bassinet

BSCT

چمدان بزرگ

Bulky baggage

BULK

چمدان کابین

Cabin baggage

CBBG

غذای کودک

Child meal

CHML

بررسی فرودگاه (بدون پاسخ)

Airport check in (no reply)

CKIN

شناسایی مشتری

Client ldentification

CLID

پیک

Courier

COUR

مسافر کروز

Cruise passenger

CRUZ

وعده غذایی دیابتی

Diabetic meal

DBML

مسافر ناشنوا

Deaf passenger

DEAF

اخراج همراه شد

Deportee accompanied

DEPA

بی خانمان بیسواد

Deportee unaccompanied

DEPU

صندلی اضافی

Extra seat

EXST

فرم شناسه برای TKT الکترونیکی

Form of ID for electronic tkt

FOID

سینی میوه

Fruit platter

FPML

مسافر مکرر (جایزه)

Frequent traveler (award)

FQTR

فرق Trvlr u / g svc. به رسمیت شناختن

Freq. Trvlr u/g svc. Recognition

FQTS

فرق سفر مسافر / جی / تعهد

Freq. Traveler u/g w/accrual

FQTU

مسافر مکرر / پرواز می کند

Frequent traveler /flier

FQTV

چمدان شکننده

Fragile baggage

FRAG

اولین بار در دسترس (sked chg)

First available (sked chg)

FRAV

غذای رایگان گلوتن

Gluten free meal

GFML

درخواست صندلی گروه

Group seat request

GPST

هزینه کرایه گروه

Group fare data

GRPF

اعلان غیرفعال گروه

Group passive notification

GRPK

رزرو گروه

Group booking

GRPS

وعده غذایی فیبر بالا

High fiber meal

HFML

غذا هندو

Hindu meal

HNML

غذای کوشر

Kosher meal

KSML

مشخص کردن زبان گفتاری

Specify language spoken

LANG

وعده غذایی کم کالری

Low calorie meal

LCML

کلسترول کم چربی / کم غذا

Low fat/low cholesterol meal

LFML

غذای کم پروتئین

Low protein meal

LPML

غذای سدیم کم

Low sodium meal

LSML

ملاقات کنید و کمک کنید

Meet and assist

MAAS

مورد پزشکی / وضعیت

Medical case/situation

MEDA

غذای مسلمان

Moslem meal

MOML

تغییر نام

Name change

NAME

وعده غذایی غیر لاکتوز

Non lactose meal

NLML

صندلی سیگار کشیدن ندارد

No smoking aisle seat

NSSA

هیچ صندلی برای صندلی سیگار نکشید

No smoking bulkhead seat

NSSB

صندلی سیگار کشیدن ندارد

No smoking seat

NSST

صندلی سیگار کشیدن ندارد

No smoking window seat

NSSW

وعده غذایی شرقی

Oriental meal

ORML

خدمات دیگر (توضیح لازم است)

Other services (explanation required)

OTHS

تماس اضطراری برای مسافر

Emergency contact for passenger

PCTC

حیوان خانگی در کابین

Pet in cabin

PETC

وعده غذایی پورین پایین (اسید اوریک کم)

Low purin meal (low uric acid)

PRML

شماره پاسپورت

Passport number

PSPT

ثبت یاب

Record locator

RLOC

درخواست صندلی

Request seat

RQST

وعده غذایی گیاهی سالم

Raw vegetarian meal

RVML

صندلی پیشین

Pre-reserved seat

SEAT

خدمه کشتی (دریانوردان)

Ships crew (seamen)

SEMN

 

 

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

غذای دریایی

Seafood meal

SFML

تخت در کابین

Bed in cabin

SLPR

صندلی سیگار کشیدن

Smoking aisle seat

SMSA

سیگار کشیدن صندلی

Smoking bulkhead seat

SMSB

سیگار کشیدن

Smoking seat

SMST

صندلی سیگار کشیدن

Smoking window seat

SMSW

Sports equipment

Sports equipment

SPEQ

غذای ویژه

Special meal

SPML

مسافر روگرفت

Stretcher passenger

STCR

بلیط الکترونیکی

Ticket Number Electronic Ticketing

TKNA

TCNs به طور خودکار تولید می شود

Automatically generated TCNs

TKNC

بلیط الکترونیکی

Ticket Number Electronic Ticketing

TKNE

راهنمای خرید بلیط

Ticketing Manual

TKNM

محدودیت زمان بلیط

Ticket time limit

TKTL

ترانزیت بدون ویزا

Transit without Visa

TWOV

جزئی از همراهان

Unaccompanied minor

UMNR

وعده غذایی گیاهخوار

Vegetarian meal

VGML

وعده غذای گیاهی (لاکتووو)

Vegetarian meal (lacto-ovo)

VLML

صندلی چرخدار باتری سلول خشک

Dry cell battery wheelchair

WCBD

صندلی چرخدار سلول باتری مرطوب

Wet cell battery wheelchair

WCBW

صندلی چرخدار / کابین

Wheelchair/cabin

WCHC

صندلی چرخدار / رمپ

wheelchair/ramp

WCHR

صندلی چرخدار / گام

wheelchair/steps

WCHS

صندلی چرخدار دستی

Manual power wheelchair

WCMP

صندلی چرخدار بر روی صندلی

on-board wheelchair

WCOB

اضافه بار

Excess baggage

XBAG

       

 

Hotel Room Codes

در این قسمت مخفف اصطلاحات هتل ها را به شما معرفی می نماییم دوستان عزیز توجه داشته باشید ترجمه ای که مقابل معادل مخفف ها قرار داده ایم به صورت ترجمه تحت الفظی میباشد.

 

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

اتاق دو نفره با حمام

Double room with bath

DBLB

اتاق دو نفره با حمام و اتاق نشیمن

Double room with bath and sitting room

SUIT

اتاق دو نفره با حمام، تخت دو نفره

Double room with bath , twin beds

TWNB

اتاق دو نفره با دوش

Double room with shower

DBLS

اتاق دو نفره بدون حمام / دوش

Double room without Bath / shower

DBLN

اتاق دو نفره بدون دوش، تخت دو نفره

Double room without shower , twin beds

TWNS

اتاق تنها با حمام

Single room with bath

SGLB

اتاق تنها با دوش

Single room with shower only

SGLS

اتاق یک نفره بدون حمام / دوش

Single room without Bath / shower

SGLS

اتاق سه نفره با حمام

Triple room with bath

TRPB

اتاق چهار نفره (4 نفره) با حمام

Quadruple room (4 persons) with bath

QADB

اتاق پنج نفره (5 نفره) با حمام

Quintuple room (5 persons) with bath

QINB

کلاس اول هتل

First Class Hotel

FHTL

کلاس لوکس هتل

Luxury Class Hotel

LHTL

حداکثر (بالاتر) نرخ اتاق مورد نظر

Maximum (Superior)  room rate desired

MAXR

نرخ متوسط (متوسط) مورد نظر

Moderate (Medium) room rate desired

MODR

کلاس دوم هتل

Second Class Hotel

SHTL

گردشگری (سوم) کلاس هتل

Tourist (third) Class Hotel

THTL

 

Codes Commonly used in RMK and OSI

ترجمه تحت الفظی

معادل

مخفف

اذعان

Acknowledge

ACK

مجموعه اضافی

Additional collection

ADC

مشاوره تغییر برنامه

Advice of schedule change

ASC

توصیه. (ed)، (ing)

Advise. (ed) , (ing)

ADV

پذیرش توصیه

Advise acceptance

ADAC

توصیه ورود

Advise arrival

ADAR

توصیه فضای ذخیره سازی

Advise disposition of space

ADSP

در صورتی که رزرو تکراری توصیه شود، توصیه کنید

Advise if duplicate booking

ADB

توصیه اگر درست نیست (درست است)

Advise if not okay (correct)

ADNO

مشاوره در مورد بلیط

Advise if ticketed

ADTK

توصیه اسامی

Advise names

ADVN

توصیه اسامی

Advise on arrival

ADOA

Advise rate

Advise rate

ADVR

آژانس مسافرتی

Travel Agent

AGT

جایگزین

Alternative

ALTN

ورود ناشناخته

Arrival unknown

ARNK

ورود (ورود)، ورود (ورود)

Arrive (ed), (ing), arrival

ARR

در اسرع وقت

As soon as possible

ASAP

مجوز، اجازه، مجوز

Authority, authorize , authorization

AUTH

هیئت مدیره

Boarded

BRDD

پانسیون

Boarding

BRDG

تغییر دادن

Change

CHG

تغییر نام به

Change name to

CHNT

کودک

Child

CHD

منشور

Charter

CHTR

واضح است که پیام شما درک نشده است

Clarify-your message not understood

CFY

نرخ کمسیون

 

Commission rate

COMM

مشروط

Conditional

COND

اتصال، اتصال، اتصال، متصل شده است

Connect , connecting , connection , connected

CONX

تماس بگیرید (ed)، (ing)

Contact , (ed) , (ing)

CTC

آدرس (خانه یا هتل)

Address (home or hotel)

CTCA

تلفن کاری

Business phone

CTCB

تلفن منزل

Home phone

CTCH

نمایندگی تلفن همراه

Travel Agent phone

CTCT

طبیعت تلفن شناخته شده نیست

Phone nature not known

CTCP

خروج (ها)، (ed)، (ure)

Depart (s), (ed), (ure)

DEP

پیک دیپلماتیک

Diplomatic courier

DIPL

تمام کارها را انجام دهید

Do all possible

DAPO

تاثیر گذار

Effective

EFF

مهاجر

emigrant

EMIG

درخواست تأیید

Endorsement request

EQR

کرایه معادل پرداخت شده

Equivalent fare paid

EQFP

زمان تقریبی رسیدن

Estimated time of arrival

ETA

زمان تخمینی زمان خروج

Estimated time of departure

ETD

فرمت (ed)، (ing)

Extension (ed), (ing)

XTN

واحد ساخت و ساز هزینه

Fare construction unit

FCU

اولین بار در دسترس است

First available

FRAV

پرواز

Flight

FLT

نرخ تبادل یاتا

IATA Rate Of Exchange

ROE

اگر نتواند

If unable

IFUN

مسافر غیر قابل قبول

Inadmissible Passenger

INDA

نوزاد

Infant

INF

بین المللی

International

INTL

هزینه حمل و نقل بین المللی

International route charge

IRC

انعطاف پذیری در هزینه های خطوط هوایی

Layover at airlines cost

STPC

ساق پا با استفاده از SSRI MEDS

 

Left leg cast used with SSRI MEDS

LEGL

پای راست در بازیگران مورد استفاده با SSR MEDA

 

Right leg in cast used with SSR MEDA

LEGR

خدمات حمل و نقل هوایی نظامی (USA، CL)

Both legs in casts used with SSR MEDA

LEGB

خدمات حمل و نقل هوایی نظامی (USA، CL)

Military air transport service (USA,CL)

MATS

سفارش متفرقه

Miscellaneous charge order

MCO

 

Misconnect (ed), (ion)

MSCN

نام به توصیه می شود

Name to be advised

NTBA

بدون اتصال

No connection

NOCN

بدون عمل

No operate(ion)

NOOP

بدون نمایش

No show

NOSH

بدون حقوق ترافیکی

No traffic rights

NOTR

توسط مسافر تأیید نشده است

Not confirmed by passenger

NRCF

شماره

Number

NBR

واحد خنثی ساخت و ساز

Neutral unit of construction

NUC

یک طرفه

One way

OW

 

Origin (al) , (ate) , (ated) , (ation) , (ating)

ORIG

اکسیژن مورد نیاز در طول پرواز استفاده شده با SSR MEDID

 

Oxygen needed during flight used with SSR MEDID

OXYG

مسافر

Passenger

PSGR

ثبت نام مسافر

Passenger name record

PNR

مسافر تماس خواهد گرفت

Passenger will contact

PWCT

پیش پرداخت بلیط مشاوره

Prepaid ticket advice

PTA

حفاظت از رزرو

Protecting reservation

PROT

ثبت یاب

Record Locator

RLOC

مرجع نامه من، (یادداشت، و غیره)

Reference my letter , (memo.,etc.)

REML

مرجع telegram من، کابل، سیم

Reference my telegram, cable, wire

REMT

نامه مرجع، (یادداشت، و غیره)

Reference letter , (memo.,etc.)

REYL

تلگرام، کابل، سیم خود را ارجاع دهید

 

Reference your telegram , cable , wire

REYT

بازپرداخت کامل

Refund ,full

RFD

انتشار (d)، (ing)

Release (d) ,(ing)

RLSE

تکرار (ED) (ING)

Repeat (ed) (ing)

RPT

پاسخ به درخواست تکراری رزرو

Reply to duplicate booking inquiry

RDB

درخواست

Request

REQ

درخواست در صورت لزوم

Request if desired

REQD

رزرو

Reservations

RES

رفت و برگشت

Round trip

RT

برنامه (ed)، (ing)

Schedule (ed) ,(ing)

SKED

متوقف کردن

Stopover

STVR

پسوند تلفن

Telephone extension

X

 

The complete Party is (TCP10)

TCP

از طریق

Through

THRU

شماره بلیط

Ticket number

TKNO

کل بلیط

Ticket total

TKT TOTL

بلیط

Ticketed

TKTD

جمع

Total

TOTL

ترافیک

Traffic

TFC

جزئی از همراهی (همراه با سن)

Unaccompanied minor (follow by age)

UM08

مسافر بسیار مهم

Very important passenger

VIP

 قسمت دوم مخفف اصطلاحات هواپیمایی


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.